Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters

Evenementen


Feestavond - www.tarcisius.nl


Feestavond

Datum: zaterdag 15 november 2014
Tijdstip: 20:00 tot 00:00
Lokatie: HK

Omschrijving:

Beste Scoutingvriend en vriendin,


Binnenkort houden we onze jaarlijkse feestavond. Deze avond wordt aangeboden
aan iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze mooie
vereniging.


In de eerste plaats natuurlijk aan de stafleden die elke week weer een mooi
programma verzorgen voor onze jeugd. Maar om dat mogelijk te maken hebben we
een gebouw en materiaal nodig. Op de achtergrond zijn dus ook veel vrijwilligers
actief om het gebouw te onderhouden en vooral om de financiën voor dit alles te
sterken. De Rommelmarkt is daarvan natuurlijk het mooiste voorbeeld.
Op de feestavond maken we ook gebruik van de gelegenheid om een aantal
mensen in het zonnetje te zetten die een jubileum vieren of die onze vereniging
verlaten hebben.


Het feest vindt plaats in ons scoutinggebouw op zaterdag 15 november vanaf 20:00.
Voor eten en drinken wordt zoals jullie gewend zijn natuurlijk gezorgd. Je partner is
ook uitgenodigd.


Graag hadden we je aan- en afmelding uiterlijk woensdag 12 november op het
e-mailadres: informatie@tarcisius.nl


Tot 15 november !


Met vriendelijke Scoutinggroet,
Bestuur Scouting St. Tarcisius Landgraaf

Ga naar het evenementenoverzicht